D’. Le Pont D’or được công nhận là ‘khu nhà ở đáng sống nhất’
Wellness travel – mô hình du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe
Đà Nẵng – môi trường tiềm năng cho bất động sản du lịch
Lợi ích từ mô hình quản lý condotel Smart Stay 6S